DANH SÁCH BNĐT VÀ HỘI PHỤ HUYNH HỌC SINH HỖ TRỢ NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ NĂM HỌC 2019-2020

STT

TÊN BNĐT VÀ PHHS TÊN HỌC SINH

SỐ TIỀN

1 ĐẢNG ỦY XÃ PHƯỚC HÒA  500.000đ
2 Ấp 1A  200.000đ
3 Ấp 1B  200.000đ
4 Nông trường Bố Lá  500.000đ
5 Nguyễn Trung Văn Nguyễn Trung Hiếu  ( Lá 4)  500.000đ
6 Nguyễn Thị Minh Thảo Nguyễn Hoàng Việt ( lá 1) 1000.000đ
7 Trần Thị Ngọc Hiền Tô Thị Hải Yến ( Chồi 4)  500.000đ
8 Dương Thị Thùy Võ Thị Kim Như (Chồi 5)  500.000đ
Tồng 3.900.000đ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *