Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
145/QD-PGDĐTPhòng GD & ĐT Phú GiáoQuyết định khen thưởng Tin học trẻ Tải về
55/TB-PGDĐTPhòng GD & ĐT Phú GiáoThông báo kết quả Hội thi Tin học trẻ năm học 2018-2019 Tải về
115/PGDĐT-NGLLPhòng GD & ĐT Phú GiáoCông văn về việc hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và VSMT năm 2019 Tải về
114/PGDĐT-NGLLPhòng GD & ĐT Phú GiáoCông văn về việc phân bổ chỉ tiêu HMTN đợt 2.2019 Tải về
113/PGDĐT-NGLLPhòng GD & ĐT Phú GiáoCông văn về việc tham gia Lễ phát động "Tết trồng cây" năm 2019 Tải về