Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan!

ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG MN PHƯỚC HOÀ NHIỆM KỲ 2022 – 2023] 🌻

TRƯỜNG MN PHƯỚC HÒA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG MN PHƯỚC HOÀ HỌP PHỤ ĐẦU NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC HOÀ TỔ CHỨC LỄ HỘI TRĂNG RẰM NĂM HỌC 2022-2023

DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG MN PHƯỚC HÒA NĂM HỌC 2022-2023

TÓM TẮT HỘI NGHỊ CNVC NĂM HỌC 2021 – 2022 TRƯỜNG MN PHƯỚC HÒA

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020 – 2021

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG NĂM 2019-2020

Giáo viên tận tình, chuyên nghiệp
Đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao, tận tình như người mẹ.
Thức ăn phong phú, vệ sinh
Thực đơn bữa ăn phong phú, đảm bảo đủ dinh dưỡng và hợp vệ sinh.
Chương trình học tuyệt vời
Chương trình học luôn được cải tiến và đổi mới.
Hoạt động Ngoại khóa vui vẻ, bổ ích
Có các hoạt động ngoại khóa vui chơi công viên, rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ.

welcome mam non 1